geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 1: belijd samen wat je gelooft

De familie ten Boom beleed hun geloof bij alles wat ze deden. De Heere Jezus was deel van hun gezin en deel van van hun werk. Deel één in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes uit het leven van Corrie ten Boom.


Serie: geloofsgewoontes
Trefwoorden: geloofsgewoontes, belijden
Datum: 15-02-2021
Alle video's