geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 2: bevraag elkaar

Bevraag elkaar: wat houdt je bezig en wat zegt de Heere Jezus daarover? Deel twee in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes uit het leven van Corrie ten Boom.


Serie: geloofsgewoontes
Trefwoorden: geloofsgewoontes
Datum: 15-02-2021
Alle video's