Disclaimer corrietenboom.com

Inhoud

De door Stichting Corrie ten Boomhuis verstrekte informatie is ontleend aan bronnen, die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Ook kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan deze website is voor eigen rekening en risico. Stichting Corrie ten Boomhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen uit.
Stichting Corrie ten Boomhuis behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Stichting Corrie ten Boomhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Stichting Corrie ten Boomhuis liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Corrie ten Boomhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Privacy

Stichting Corrie ten Boomhuis respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Stichting Corrie ten Boomhuis worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven, stemt u met dit gebruik hiervan in.

Auteursrecht

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. De inhoud mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.