Hoe u kunt helpen

De rondleiders, welke allemaal vrijwilliger zijn, vertellen een boodschap van vergeving, verzoening en vertrouwen op God. Vanaf 1988 zijn vele honderdduizenden mensen bemoedigd door hun bezoek aan het Corrie ten Boomhuis. Het was de wens van Corrie zelf om haar ouderlijk huis open te stellen voor bezoekers om een moment van rust en vrede te ervaren. Maar ook om te luisteren naar de boodschap van Gods grote liefde voor alle mensen, Zijn plan met deze wereld en Zijn volk Israël.

Gebed en financiële ondersteuning

U kunt deelnemen aan dit bijzondere werk, door met uw gebed de activiteiten van de stichting te ondersteunen. Het gebed is de motor waarop het werk draait. Daarnaast mag u ook een financiële ondersteuning geven. De stichting leeft geheel vanuit giften en donaties en verkoop van boeken en DVD’s etc.

U kunt diverse projecten ondersteunen:

  1. Algemene werk van het museum in Haarlem
  2. Educatieproject op de scholen (u adopteert al een school voor € 19,50)
  3. Evangelisatieproject Spanje (hiervoor is ruim € 15.000,- nodig)
  4. Evangelisatieproject Israël (hiervoor is ruim € 25.000,- nodig)

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL90 INGB 0000 5959 20 (BIC: INGBNL 2A). De stichting is ANBI geregistreerd en derhalve zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Voor vragen met betrekking tot bovenstaande projecten kunt u contact opnemen met Frits Nieuwstraten, directeur, frits@corrietenboom.com