Hoe u kunt helpen

De rondleiders, welke allemaal vrijwilliger zijn, vertellen een boodschap van vergeving, verzoening en vertrouwen op God. Vanaf 1988 zijn vele honderdduizenden mensen bemoedigd door hun bezoek aan het Corrie ten Boomhuis. Het was de wens van Corrie zelf om haar ouderlijk huis open te stellen voor bezoekers om een moment van rust en vrede te ervaren. Maar ook om te luisteren naar de boodschap van Gods grote liefde voor alle mensen, Zijn plan met deze wereld en Zijn volk Israël.

Gebed en financiële ondersteuning

U kunt deelnemen aan dit bijzondere werk, door met uw gebed de activiteiten van de stichting te ondersteunen. Daarnaast mag u ook een financiële ondersteuning geven. De stichting leeft geheel vanuit giften en donaties en verkoop van boeken en DVD’s etc. U kunt gebruik maken van onze online donatiepagina als u een financiële bijdrage wilt geven.

U kunt diverse projecten ondersteunen:

  1. Algemene werk van het museum in Haarlem
  2. Educatieproject op de scholen (u adopteert al een school voor € 19,50)
  3. Evangelisatieproject Spaans (hiervoor is ruim € 15.000,- nodig) Dit is speciaal voor het omzetten van het Nederlandstalige lesprogramma in het Spaans en de distributie. Tevens wordt dit materiaal gebruikt in Latijns-Amerika
  4. Evangelisatieproject Israël (hiervoor is ruim € 25.000,- nodig). Dit is speciaal voor het omzetten van de animatiefilm 'het verhaal van Corrie ten Boom' in het Hebreeuws en Arabisch, alsmede de gratis verspreiding van deze DVD.
  5. .Evangelisatieproject Russisch (hiervoor is € 25.000,- nodig) Het boek 'Niet ik maar Christus' van Corrie ten Boom is vertaald in het Russisch. Om dit boek uit te geven en gratis te verspreiden in Russisch sprekende landen is erg kostbaar en niet altijd ongevaarlijk. Help de christenen in Rusland en de Oekraïne te bemoedigen

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekening: NL90 INGB 0000 5959 20 (BIC: INGBNL 2A). De stichting is ANBI geregistreerd en derhalve zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Voor vragen met betrekking tot bovenstaande projecten kunt u contact opnemen met Frits Nieuwstraten, directeur, [email protected]