Dagelijks woord van Corrie

29-01-2022

Het beste moet nog komen

Wilt u het eeuwige leven ontvangen? Jezus zal u erfgenaam maken van de eeuwige rijkdom, als u die wilt aannemen.

" Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood;
maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer."
Romeinen 6:23

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).


Aanmelden

Corrie schreef het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ in 1978. Abonneer u op het ‘dagelijks woord van Corrie’ en ontvang elke dag een overdenking in uw mailbox, waaruit u kracht kunt putten voor de dag! Het dagboek is ook te koop bij de christelijke boekhandel of bij Uitgeverij Gideon.

AANMELDEN
Wilt u ook dagelijks een overdenking van Corrie ontvangen in uw mailbox? Vul uw gegevens hieronder in.