Dagelijks woord van Corrie

24-10-2021

Alleen de Geest heiligt ons

Wij moeten een helder inzicht hebben, maar onze zonden staan ons vaak in de weg. Hierdoor wordt onze blik vertroebeld. Wie op de wederkomst van Jezus wacht, moet gevoelig zijn voor iedere schaduw die tussen zijn Meester en hemzelf in staat en moet niet rusten voordat zijn blik weer helder is.
Wij moeten goed begrijpen dat dit niet betekent dat wij ons inspannen om onszelf te verbeteren. Wij moeten zien op Jezus, onze enige hoop. Hij is de Heer die ons heiligt. De Heilige Geest geeft ons alles wat wij nodig hebben.

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."
Galaten 5:22

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).


Aanmelden

Corrie schreef het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ in 1978. Abonneer u op het ‘dagelijks woord van Corrie’ en ontvang elke dag een overdenking in uw mailbox, waaruit u kracht kunt putten voor de dag! Het dagboek is ook te koop bij de christelijke boekhandel of bij Uitgeverij Gideon.

AANMELDEN
Wilt u ook dagelijks een overdenking van Corrie ontvangen in uw mailbox? Vul uw gegevens hieronder in.