Dagelijks woord van Corrie

10-04-2021

Onzichtbare strijd

In de onzichtbare wereld woedt een grote strijd. De vijand zal uit alle macht proberen ons van God te vervreemden, ons geloof in Jezus Christus te vernietigen en ons opstandig tegen God te maken. Wij kunnen onze ogen sluiten voor het gevaar en weigeren te zien waarheen de wereldgeschiedenis ons zal leiden. Maar Jezus zegt:

" Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen."
Lucas 21:36

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).


Aanmelden

Corrie schreef het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ in 1978. Abonneer u op het ‘dagelijks woord van Corrie’ en ontvang elke dag een overdenking in uw mailbox, waaruit u kracht kunt putten voor de dag! Het dagboek is ook te koop bij de christelijke boekhandel of bij Uitgeverij Gideon.

AANMELDEN
Wilt u ook dagelijks een overdenking van Corrie ontvangen in uw mailbox? Vul uw gegevens hieronder in.