Dagelijks woord van Corrie

18-01-2020

Tuinieren met God

O dat onze ziel mocht zijn als een akker die op hemelse wijze wordt bebouwd. Geen woestenij, maar een tuin van de Heer, ommuurd door genade, beplant door onderwijzing, besproeid door liefde, gewied door hemelse discipline, behoed door goddelijke macht. Zulk een begenadigde ziel is toebereid om vrucht te dragen tot eer van God.
- C.H. Spurgeon.

" Totdat over ons uitgestort wordt
de Geest uit den hoge
en de woestijn een gaarde wordt
en de gaarde een woud gelijk.
Jesaja 32:15

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).


Aanmelden

Corrie schreef het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ in 1978. Abonneer u op het ‘dagelijks woord van Corrie’ en ontvang elke dag een overdenking in uw mailbox, waaruit u kracht kunt putten voor de dag! Het dagboek is ook te koop bij de christelijke boekhandel of bij Uitgeverij Gideon.

AANMELDEN
Wilt u ook dagelijks een overdenking van Corrie ontvangen in uw mailbox? Vul uw gegevens hieronder in.