Dagelijks woord van Corrie

29-05-2023

Bid om wijsheid

Er is verschil tussen intelligentie en wijsheid. Intelligentie is iets natuurlijks; wijsheid is een gave van God. Onze zintuigen vertellen ons over de wereld om ons heen. Hoe beter iemand omgaat met wat zijn zintuigen hem vertellen, hoe intelligenter hij is. Wijsheid is de gave om Gods tegenwoordigheid in een bepaalde situatie te herkennen en in overeenstemming daarmee te handelen. Een intelligent mens vindt wijsheid vaak dwaas, omdat die anders te werkt gaat dan de intelligentie zou eisen.
Intelligentie geeft uiterlijke welstand, wijsheid innerlijke vrede. Intelligentie houdt zich bezig met deze wereld, wijsheid met de toekomende én deze wereld. Daarom mogen wij om wijsheid bidden.

" Wijsheid is het voornaamste; verwerf daarom wijsheid... Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet."
Spreuken 4:7; 3:5

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).


Aanmelden

Corrie schreef het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ in 1978. Abonneer u op het ‘dagelijks woord van Corrie’ en ontvang elke dag een overdenking in uw mailbox, waaruit u kracht kunt putten voor de dag! Het dagboek is ook te koop bij de christelijke boekhandel of bij Uitgeverij Gideon.

AANMELDEN
Wilt u ook dagelijks een overdenking van Corrie ontvangen in uw mailbox? Vul uw gegevens hieronder in.