Doelstellingen

De Stichting Corrie ten Boomhuis heeft ten doel de herinnering aan het geestelijk erfgoed van de Haarlemse familie Ten Boom levend houden tot teken en inspiratie voor velen. Naast het exploiteren van een museum is de stichting actief in het houden van lezingen, (her-) uitgave van boeken, stimuleren van uitzendingen van het gesproken woord van Corrie ten Boom wereldwijd, educatieprojecten op scholen en alle andere activiteiten welke het doel van de stichting bevorderen.

Exploitatie museum

Er is een niet-afnemende belangstelling voor het onderwerp ‘oorlog en verzet’ in de Nederlandse samenleving. Herdenkingen van oorlogsslachtoffers worden door veel mensen bezocht, waaronder ook vele jongeren. Daarnaast zien we het aantal bezoekers aan de diverse 'oorlogs musea' stijgen.

Mede door de persoonlijke benadering – doormiddel van rondleidingen – en een positieve boodschap van: “God geeft kracht en bemoedigt mensen in hun diepste ellende”, wordt ook het ‘open huis’ van de familie Ten Boom door steeds meer mensen bezocht.

Om deze stroom van bezoekers op adequate wijze een rondleiding te geven door het huis van de familie Ten boom, zijn tijdens de openingstijden, minimaal twee rondleiders aanwezig. De medewerkers van de stichting onderschrijven de uitgangspunten van de stichting alsmede het geestelijk erfgoed van de familie Ten Boom. De rondleidingen worden in de talen Nederlands, Engels en Duits gegeven. Een rondleiding in de Franse taal wordt op verzoek gegeven.

Het pand

Het pand Barteljorisstraat 19 te Haarlem is eigendom van de Stichting Corrie ten Boomhuis. De familie Ten Boom (Willem) heeft vanaf 1837 in het pand een horlogerie winkel geëxploiteerd. Vanaf de midden jaren 40 van de 19e eeuw bewoonde de familie dit pand en werd het ook hun eigendom.
Het pand is een belangrijke pijler waarop het werk van de stichting steunt. Door de bezichtiging van het huis en de ‘beroemde’ schuilplaats, worden mensen geconfronteerd met het geestelijk erfgoed van de familie Ten Boom. Het goed onderhouden van het pand is dan ook een belangrijke activiteit.

Educatie

Binnen de doelstelling van de stichting past het om – met name – jongeren te vertellen van het geestelijk erfgoed van de familie Ten Boom. Naast speciale rondleidingen in het museum, is ook een lespakket ontwikkeld, genaamd Corrie4Kids. Dit lespakket is ontwikkeld door Edu-Sign, professionals in het onderwijs.
Naast dit lespakket is er een animatiefilm over de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de familie Ten Boom gemaakt en maakt mede onderdeel uit van het lespakket voor het basisonderwijs.

Werving van gelden

De stichting zal in de komende periode zeer actief zijn op de volgende gebieden:

  1. Evangelisatieprojecten in Roemenië, Rusland, Frankrijk, Israël, Duitsland, Spanje en Latijns America
  2. Verder ontwikkelen van jongeren educatie

Begunstigers worden gevraagd om financieel en met gebed, deel te nemen aan deze projecten.
Inkomsten ter dekking van de exploitatie van het museum worden gevonden in de verkoop van boeken, DVD, en andere artikelen in de museumwinkel.

Een financieël jaarverslag wordt samengesteld door een registeraccountant. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.