Organisatie

De Stichting Corrie ten Boomhuis is in 1987 opgericht om het voormalig woonhuis van de familie Ten Boom te exploiteren als museum. Op 15 april 1988 werd het museum door de toenmalige burgemeester van Haarlem, mr. Mw E. Schmitz geopend. Sindsdien hebben honderdduizenden bezoekers het museum bezocht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden waaronder:

  • Michael Evans, voorzitter
  • Frits Nieuwstraten, vice-voorzitter, penningmeester

vrijwilligers

Alle rondleiders, alsmede de directeur, zijn vrijwilligers. Zij kunnen een onkostenvergoeding krijgen. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Naast de enorme inzet van de vrijwillige rondleiders, onder leiding van een coördinator, is één medewerkers partieel werkzaam op kantoor.

Inkomsten

Het museum wil een “open huis” zijn voor de bezoekers. Er wordt geen entreegeld gevraagd, wel een vrijwillige bijdrage aan het eind van de rondleiding. De stichting ontvangt geen bijdrage van overheidswege of fondsen. De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en donaties, verkoop van boeken en andere informatiedragers.

Overige activiteiten

De stichting is actief met lezingen in het land. Ook heeft de stichting een educatieproject en evangelisatieprogramma voor scholen ontwikkeld rond het thema Corrie4Kids. Centraal staan hierin de animatie DVD en het magazine ‘Corrie!'.

Gegevens

De Stichting Corrie ten Boomhuis is gevestigd in Haarlem en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224617. Zie voor ANBI informatie: www.anbi-portaal.nl/stichting-corrie-ten-boomhuis