Video's

Na haar vrijlating uit het kamp trok Corrie de wereld door om iedereen te vertellen: “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog veel dieper” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. Bekijk video's waarin Corrie zelf vertelt over deze boodschap of waarin verhalen en voorwerpen uit het museum worden uitgelicht.

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 1: belijd samen wat je gelooft

De familie ten Boom beleed hun geloof bij alles wat ze deden. De Heere Jezus was deel van hun gezin en deel van van hun werk. Deel één in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes..

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 2: bevraag elkaar

Bevraag elkaar: wat houdt je bezig en wat zegt de Heere Jezus daarover? Deel twee in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes uit het leven van Corrie ten Boom.

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 3: breek samen het brood

Breek samen het brood: dat is je bewustzijn vullen met Gods vergeving door de Heere Jezus en beseffen dat Hij met je is. Deel drie in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes uit het leven van..

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 4: bestudeer samen de Bijbel

De familie ten Boom las samen de Bijbel in verschillende talen naast elkaar. Op die manier namen ze samen het stukje door uit de Bijbel en dan spraken ze er met elkaar over. Deel vier in de serie:..

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 5: bid en zing samen

Samen bidden en zingen (lofprijzing) was een gewoonte die zeer sterk onderdeel was van het leven van de familie ten Boom. Ze baden voor elkaar, voor de klanten in de winkel en voor de vrede van..