Video's

Na haar vrijlating uit het kamp trok Corrie de wereld door om iedereen te vertellen: “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog veel dieper” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. Bekijk video's waarin Corrie zelf vertelt over deze boodschap of waarin verhalen en voorwerpen uit het museum worden uitgelicht.

voorwerpen

Een koffer vol zorgen – Filippenzen 4:6

'Je zorgen maken, bevrijd je niet van de zorgen van morgen maar berooft je van de kracht van vandaag.' Corrie gebruikte het voorbeeld van de koffer vol zorgen om dit te verduidelijken.

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 1: belijd samen wat je gelooft

De familie ten Boom beleed hun geloof bij alles wat ze deden. De Heere Jezus was deel van hun gezin en deel van van hun werk. Deel één in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes..