Video's

Na haar vrijlating uit het kamp trok Corrie de wereld door om iedereen te vertellen: “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog veel dieper” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. Bekijk video's waarin Corrie zelf vertelt over deze boodschap of waarin verhalen en voorwerpen uit het museum worden uitgelicht.

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 5: bid en zing samen

Samen bidden en zingen (lofprijzing) was een gewoonte die zeer sterk onderdeel was van het leven van de familie ten Boom. Ze baden voor elkaar, voor de klanten in de winkel en voor de vrede van..