Video's

Na haar vrijlating uit het kamp trok Corrie de wereld door om iedereen te vertellen: “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog veel dieper” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. Bekijk video's waarin Corrie zelf vertelt over deze boodschap of waarin verhalen en voorwerpen uit het museum worden uitgelicht.

geloofsgewoontes

Geloofsgewoonte 3: breek samen het brood

Breek samen het brood: dat is je bewustzijn vullen met Gods vergeving door de Heere Jezus en beseffen dat Hij met je is. Deel drie in de serie: Vijf inspirerende geloofsgewoontes uit het leven van..