Bijzonder jaar 2023

05-01-2023

Voor het Corrie ten Boomhuis is 2023 een bijzonder jaar.

Op 15 april 2023 staan wij stil bij de 40ste sterfdag van Corrie ten Boom. Na 91 jaar kwam een einde aan een indrukwekkend werkzaam leven. Meer dan 30 jaar trok zij als 'zwerfster voor God' de wereld over om een boodschap van vergeving en hoop te brengen. "Er is geen put zo diep, of Gods liefde is nog dieper" zei Corrie.

Op 15 april 1988 - dit jaar 35 jaar geleden - werd het Corrie ten Boomhuis geopend. Het ouderlijk huis van Corrie is een 'open huis', waar bezoekers verteld wordt over het leven van de familie Ten Boom, hun ervaringen in WO II en hun grote liefde voor het Joodse volk.
De bezoekers worden meegenomen in de verhalen door het leven van Corrie en haar trouw aan God.
Dankzij de giften in de blessingbox en van de vele vrienden van het Corrie ten Boomhuis kan het huis gratis toegankelijk blijven. Na de coronapandemie is het huis alleen nog toegankelijk door het maken van een reservering via de website op de pagina 'reserveringen'.