Symposium servant-leadership

07-05-2015

De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseerde het symposium 'servant leadership across crisis situations'. Het Corrie ten Boomhuis nam deel aan dit symposium.

Het Corrie ten Boomhuis verzorgde, bij monde van Judy Mensch, een workshop onder de titel: 'storytelling on forgiveness after de Second World War'. Voor en na de workshops waren diverse lezingen van o.a. prof. dr. Trompenaars en prof dr. Nabil Sultan. Een honderdtal master studenten namen deel aan dit symposium dat ten doel heeft een link te leggen tussen theorie en praktijk.