Corrie ten Boomhuis bij Opwekking

14-05-2016

Het Corrie ten Boomhuis is aanwezig op de conferentie van Opwekking. In de grote tent van Missie Nederland staan veel christelijke organisaties met een stand. Ook het Corrie ten Boomhuis staat voor de eerste keer met een stand op deze grote conferentie.

Het doel is om meer bekendheid te geven aan het Corrie4Kids project. Dit project is eind 2014 gestart op scholen. Door gebruik te maken van het speciale Corrie4Kids lespakket worden de kinderen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs meer vertelt over de 2e Wereld Oorlog, verzet, onderduiken en wat de familie Ten Boom bewoog om zich in te zetten voor de Joden en anderen die met de dood bedreigd werden.

Ook in deze tijd is de boodschap van Gods liefde en rechtvaardigheid nog steeds van belang om door te geven. Na behandeling van het lespakket op school komen al veel groepen leerlingen naar het Corrie ten Boomhuis om een speciaal programma te volgen. Bij de stand van het Corrie ten Boomhuis bij Opwekking kunnen bezoekers een machtigingskaart invullen om eenmalig een lespakket te sponsoren met € 19,50 Van dit bedrag kan weer een proef lespakket gratis naar een school gestuurd worden.