Dagelijks woord van Corrie

28-06-2017

Uit de chaos

Als ik niet in Jezus geloofde, zou ik erg pessimistisch zijn. Omdat de mens zich heeft overgegeven aan de duivel en hem dient, ligt de hele wereld in het kwade. Hoe kunnen wij uit deze chaos komen? Door terug te keren naar Gods oorspronkelijk plan. Wij kunnen de chaos niet veranderen, maar God kan het wel en Hij doet het ook! Dat kunnen wij lezen in Zijn Woord.

" Vroeger heeft God op verschillende manieren tot onze voorouders gesproken, in visioenen en dromen en zelfs van man tot man. Zo liet Hij hun stukje bij beetje weten wat Zijn plannen waren. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon."
Hebreeën 1:1,2a

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).