Dagelijks woord van Corrie

21-01-2019

Schijnbare overmacht

Wat een troost te weten dat wij deel uitmaken van het overwinnende leger van God, als wij de schijnbare overmacht van de vijand zien. In deze tijd zijn er veel ideologieën tegen de God van Israël. Als ik de wereldgeschiedenis in het licht van Gods Woord bezie, geloof ik niet dat wij betere tijden kunnen verwachten. De politiek heeft geen antwoord op de toename van de antichristelijke wereldbeschouwingen.

"....Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus."
1 Corinthiërs 15:57

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).