Dagelijks woord van Corrie

27-03-2017

Voorgoed verdwenen

Als Hij ons leven reinigt, vult Hij het tot overvloeiens toe met de Heilige Geest. Alles wat in Gods licht als zonde opduikt, kunnen wij belijden en ermee naar de Bron van levend water gaan. Dan verdwijnt het uit Gods oog en uit ons hart.

" Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden."
Handelingen 10:15

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).