Dagelijks woord van Corrie

23-07-2019

Mijn hele leven in Zijn hand

Als wij gehoorzaam zij, leidt God onze voetstappen en onze rustpauzes. Pas op voor sluipwegen die buiten Gods route vallen. Het is veel belangrijker om met Hem een omweg te maken dat een kortere weg te nemen zonder Hem.

" Weet dan.....dat de Heer, uw God, zelf voor u uit gaat."
Deuteronomium 9:3

" Want de Heer, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen."

Deuteronomium 8:7

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).