Dagelijks woord van Corrie

23-08-2017

Altijd naar Hem toe

Niemand behalve uzelf kan u beroven van de volle zegen. Aan niemand wordt een geestelijke gave onthouden vanwege de fouten en gebreken van anderen. Aärons staf kreeg knoppen, bloeide en gaf vrucht, hoewel hij tussen een bundel dode stokken zat. 

"...de staf van Aäron was onder hun staven. Mozes nu legde de staven neer vóór het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis."
Numeri 17:6 en 7

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).