Dagelijks woord van Corrie

25-06-2018

Wat standhoudt

Leid een leven in liefde, de liefde die Jezus Christus ons geeft en die Hij volkomen tot uitdrukking bracht, toen Hij Zichzelf als een offer aan God gaf. Liefde is niet zacht, zoals water; liefde is sterk als een rots waarop de golven van de haat te pletter slaan.

"Liefde....is datgene wat zal blijven bestaan, ook als al het andere valt."
1 Corinthiërs 13:8

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).