Dagelijks woord van Corrie

23-05-2019

Een voorspraak

U hebt een Voorspraak bij de Vader: de Heer Jezus. Hij neemt uw zonden op Zijn schouders en reinigt u met Zijn bloed. Toen Hij aan het kruis stierf, heeft Hij Zichzelf één gemaakt met uw dood, en nu moeten u en ik ons één maken met Zijn leven.
Als u een zonde belijdt zodra u zich daarvan bewust wordt, kunt u zeggen:

"Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem."
2 Corinthiërs 5:21

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).