Dagelijks woord van Corrie

19-10-2017

Geen zonde te groot

Er zijn mensen die zeggen dat hun zonde zo groot is dat zij die niet bij God kunnen brengen, of dat Hij die niet kan vergeven en vergeten. Maar geen zonde is te groot om bij de Heer te brengen. Wie tot Hem komt, zal Hij nooit afwijzen. De eerste stap is tot Jezus komen en ons in Zijn kracht van de zonde afkeren. Dan zullen wij worden gereinigd en geheiligd.

 " Dit is de wil Gods: uw heiligmaking..."
1 Thessalonicenzen 4:3

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).