Dagelijks woord van Corrie

24-03-2019

Geen compromis

Een compromis met de duivel is noodlottig. Hij is een leugenaar en zegt tegen u dat een beetje 'ja, maar...' zoveel gemakkelijker is dan 'ja, Heer'. Dat is een leugen! Iedere dag met Jezus is beter dan de dag daarvoor, maar Hij wil niet dat u slechts ingeschreven bent bij een soort geestelijke verzekeringsmaatschappij. Hij is onze Heiland. Hij heeft u gekocht met zijn bloed - een zeer hoge prijs. Hij is de Koning der koningen, de Zoon van God.

" Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht geduldig op het eeuwige leven dat onze Heer Jezus Christus ons in Zijn goedheid zal geven."
Judas 21

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).