Dagelijks woord van Corrie

12-12-2017

Hemelburgers

Laten wij niet vergeten dat wij eeuwigheidsmensen zijn. Wij zijn hemelburgers. Onze blik gaat verder dan deze wereld.

"Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door... zorgen voor levensonderhoud..."
Lukas 21:34

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Leven in vreugde'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-474-1).