Dagelijks woord van Corrie

17-12-2018

Hemelse duizelingen

Het geloof brengt ons op snelwegen die ons verstand soms doen duizelen.

"Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde."
Efeziërs 1,5 en 6

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).