Dagelijks woord van Corrie

19-09-2018

Wat zou u doen?

Een bezoeker in een ziekenhuis zag een verpleegster, die de zweren van een melaatse verzorgde. "Dat zou ik voor geen miljoen kunnen doen," zei hij.
De verpleegster antwoordde: "Ik ook niet, maar voor de Heer Jezus doe ik het om niet."

"In zoverre gij dit aan één van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan."
Mattheüs 25:40

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).