Dagelijks woord van Corrie

21-02-2018

Haal er zoveel mogelijk uit

Als een huis in brand staat en u weet dat er nog mensen binnen zijn, is het een zonde om de schilderijen in dat huis recht te gaan hangen. Als de wereld om u heen in groot gevaar is, kunnen dingen die op zichzelf niet zondig zijn, helemaal verkeerd zijn.

" Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,  u de gelegenheid ten nutte makende,  want de dagen zijn kwaad."
Efeziërs 5: 15 en 16

Deze overdenking is afkomstig uit dagboek van Corrie ten Boom 'Iedere dag nieuw'. Uitgegeven door Uitgeverij Gideon, Hoornaar (ISBN 978-90-6067-528-1).